ЗСУ
13.06.2024 14:45

Адвокат Дар'я Тарасенко розповіла українцям у Facebook, що можна конкретно писати та вказувати в заяві на відстрочку від мобілізації.

Вона зазначає, що вже є затверджена форма заяви, яка вимагає вказати відповідні дані.

Заява

Оскільки українці постійно питають, що писати у заяві, у тому чи іншому випадку, адвокат, вказала всі дані в одному дописі:

* Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК – ВКАЗУЄМО «абзац – п. 2 ч. 1 ст. 23» * жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 3 ч. 1 ст. 23»;

* жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 4 ч. 1 ст. 23»;

*військовозобов’язані, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 5 ч. 1 ст. 23» військовозобов’язані, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність, - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 6 ч. 1 ст. 23»;

*жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 7 ч. 1 ст. 23»;

*усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років, - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 8 ч. 1 ст. 23»;

*зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 9 ч. 1 ст. 23»;

* опікун особи, визнаної судом недієздатною - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 10 ч. 1 ст. 23» * які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 11 ч. 1 ст. 23» * які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи… - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 12 ч. 1 ст. 23»; * які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови … - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 13 ч. 1 ст. 23»;

* члени сім’ї другого чи третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови …) - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 14 ч. 1 ст. 23»;

* жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 15 ч. 1 ст. 23»;

* інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 24 ч. 1 ст. 23»;

* здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 1 ч. 3 ст. 23»;

* наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 2 ч. 3 ст. 23»;

* жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

- військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення - ВКАЗУЄМО «абзац 2 п. 3 ч. 3 ст. 23»;

- працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення - ВКАЗУЄМО «абзац 3 п. 3 ч. 3 ст. 23»;

- осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів - ВКАЗУЄМО «абзац 4 п. 3 ч. 3 ст. 23»;

- осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами - ВКАЗУЄМО «абзац 5 п. 3 ч. 3 ст. 23»;

* жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 4 ч. 3 ст. 23»;

* члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року) - ВКАЗУЄМО «абзац – п. 5 ч. 3 ст. 23»;

*які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону - ВКАЗУЄМО «абзац – п. - ч. 6 ст. 23».

Нагадаємо, українцям повідомили, де можуть служити колишні "обмежено придатні".